Geschiedenis

Het “Kamper Mandoline en Gitaar Orkest KMC” werd 21 oktober 1930 opgericht als “Kamper Mandoline Club” (KMC) door de heren G. Winkeler (eerste voorzitter) en G. van ‘t Veen (eerste dirigent).

In 1970 ontving dhr. G. Winkeler de Zilveren Medaille van de Orde van Oranje-Nassau uit handen van de burgemeester van Kampen dr. W.P. Berghuis. Deze sprak daarbij de woorden dat de onderscheiding toekwam aan de “oprichter en gedurende veertig jaren van bestaan, sympathieke voorzitter van de KMC”.

In 1980 werd het vijftig jarig bestaan gevierd van de vereniging, tevens het vijftig jarig jubileum van dhr. G. Winkeler als voorzitter.

Een andere Koninklijke onderscheiding ontving Evelien van ’t Veld tijdens het concert op 12 april 2007 voor 50 jaar lidmaatschap en bestuursactiviteiten.

Vanaf 1930 stond het orkest onder leiding van een achttal dirigenten. De langst “zittende” dirigent was dhr. D. Karel, destijds welbekend in de Kamper muziekwereld.

In volgorde van tijd gaat het om: de heren G. Van ’t Veen, De Ruiter, J. Kroes, D. Karel, E. Van de Weerd, J. Wessels, en mw. H. Knuf.

Op dit moment staat het orkest onder leiding van Sebastiaan de Grebber uit Zwolle.